Peace of Minds

אתה מרגיש רע? תן לנו לעזור לך להבין את הסימפטומים שלך.

ב -15 הימים האחרונים,
הרגשתי בהלם, טראומה (ה)
לעולם לא
חצי מהזמן
כל הזמן

אני צריך להתייעץ

מתי לפנות לפסיכולוג ולמה? עושים הערכת מצב!