Peace of Minds

אני ישן רע

אם אתה מוצא את עצמך בדף זה, זה בגלל שאתה שופט את שינתך לא מספקת.

זה יכול לקרות לכולנו יש קשיי שינה, במיוחד כשאנחנו במקרה דברים קשים. אנחנו יכולים להצטרך לשמוט, כדי לקבל רעיונות שחורים שימנעו מאיתנו להירדם או לגרום לסיוטים, או אפילו להניע אותנו אימת לילה. אם אפוא זה לאו דווקא פתולוגי בפני עצמו, אם קשייו נמשכים, הם יכולים לקבל השלכות חשובות על בריאותנו הגופנית והנפשית, השינה המשתתפת בהחלמה ושמירה על איזון הסומטי והנפשי שלנו. אז איך אתה עושה את זה כאשר הבעיה הזו נמשכת ויש לה השלכות בחיי היומיום שלי (עייפות, קשיי ריכוז וכו ')?

בחלק זה נראה ונלמד דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את השינה ולמצוא איזון טוב יותר.